UPC Norge AS – Smartcall ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sluttbrukermarkedene for bredbånd, telefoni og kabel-tv

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

UPC Norge AS (org.nr. 919 394 056), kjøp av samtlige aksjer i Smartcall ASA (org.nr. 981 142 977).Meldt til Konkurransetilsynet