Ur & Gull Holding AS – Carpe Administrator AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for smykker, klokker og gullsmedvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), overtakelse av innmat med unntak av inventar og varelager fra Carpe Administrator AS’ (org.nr. 983 597 912) butikk i Oslo City.Meldt til Konkurransetilsynet