Ur & Gull Holding AS – Gullporten AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gullsmedvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), oppkjøp av Gullporten AS (org.nr. 939 437 061).Meldt til Konkurransetilsynet