Ur & Gull Holding AS – Gullsmed S Gundersen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gullsmedmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), oppkjøp av Gullsmed S Gundersen AS (org.nr. 984 623 925).Meldt til Konkurransetilsynet