Ur & Gull Holding AS – Juvelen Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gullsmedmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), oppkjøp av Juvelen Norge AS (org.nr. 968 401 017).Meldt til Konkurransetilsynet