Ur & Gull Holding AS – Otteren & Gullegget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: gullsmedmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ur & Gull Holding AS (org.nr. 965 646 663), kjøp av samtlige aksjer i Otteren & Gullegget AS (org.nr. 934 775 147).Meldt til Konkurransetilsynet