V.People Limited – AGR Consultants AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Shipping. Bemanning til energimarkedet. Tekniske og administrative tjenester til olje- og gassmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

V.People Limited (org.nr. 000306v, Isle of Man), oppkjøp av AGR Consultants AS (org.nr. 989128639)