Vakt Service AS – Hafslund Sikkerhet Bedrift AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: verditransport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vakt Service AS (org.nr. 943 184 097), oppkjøp av Hafslund Sikkerhet Bedrift AS’ (org.nr. 971 232 684) verditransportvirksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet