Vakt service AS – Infratek Vakt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sikkerhetstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.06.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vakt service AS (org. nr. 943184097) erverver 100 % av aksjene i Infratek Vakt AS (org. nr. 971232684)