Vakt Service AS – Norsk Kontantservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontanthåndtering, sikkerhetstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vakt Service AS (org.nr. 943184097) erverver majoriteten av aksjene i Norsk Kontantservice AS (org.nr. 983493904)