Vakt Service AS – Siemens AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vektertjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vakt Service AS (org.nr. 943 184 097), overtakelse av Siemens AS’ (org.nr. 915 826 946) vektervirksomhet.Meldt til Konkurransetilsynet