Valedo Partners III AB – Eltera AS med datterselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektrisk installasjonsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Valedo Partners III AB (org.nr. 559049-5148 Sverige) erverver enekontroll over Eltera AS (org.nr. 811 600 792) med datterselskaper, gjennom 2 nyopprettede selskaper Eltera Gruppen Norge AS (org.nr. 926 930 311) og Eltera Gruppen AS (org.nr. 926 930 060)