Validus AS – Bringwell AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for helsekost og livsstilprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Validus AS (org.nr. 974 484 838), kjøp av 39,06 prosent av aksjene i Bringwell AB (svensk org.nr. 556484-3232), som gir faktisk kontroll over foretaket.Meldt til Konkurransetilsynet