Validus AS – Oslo Helsekost

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for helsekostprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Validus AS (org.nr. 974 484 838), oppkjøp av Oslo Helsekost (org.nr. 936 590 519).Meldt til Konkurransetilsynet