Validus NnP AS – Heijden Sport Næringsprodukter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: engrosmarkedet for helsekost- og sportsernæringsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Validus NnP AS (org.nr. 883 632 842), kjøp av samtlige aksjer i Heijden Sport Næringsprodukter AS (org.nr.968 261 525).Meldt til Konkurransetilsynet