Vami AS – CM Gruppen CemaPharma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hudpleieprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vami AS (under opprettelse), oppkjøp av CM  Gruppen CemaPharma AS (org.nr. 920432697)