Vår Energi ASA – Neptune Energy Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Petroleumsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.09.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vår Energi ASA (org.nr. 919160675) erverver 100% av aksjene i Neptune Energy Norge AS (org.nr 983426417)