Vard Group AS – Seaonics AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriutstyr til sjøfart

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vard Group AS (org.nr. 980 100 820) erverver enekontroll over Seaonics AS (org.nr. 997 012 461)