Varde kapital AS – Hartmark Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Design av effektiviserings- og optimaliseringsprosesser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Varde kapital AS (org. nr. 993103128) erverver 100 % av aksjene i Hartmark Consulting AS (org. nr. 970979441)