Vardia Insurance Group ASA – Saga Forsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vardia Insurance Group ASA (org nr 994288962), under navneendring fra Scandinavian Insurance Group AS), kjøper 100 % av aksjene i Saga Forsikring AS (org nr 980445704)