Varnamoss AS – Ole Slorer AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Varnamoss AS (org.nr. 965 408 258), kjøp av samtlige aksjer i Ole Slorer AS (org.nr. 988 419 303).Meldt til Konkurransetilsynet