Veidekke Eiendom AS / Dora Holding AS / Reitan Eiendom AS – Strandveien 41 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boligbygging og eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Eiendom AS (org.nr. 936 946 348) / Dora Holding AS (org.nr. 995 638 606) / Reitan Eiendom AS (org.nr. 915 994 415), gjennom fellesforetaket Strandutsiktsveien AS (under stiftelse), erverve 100 % av aksjene Strandveien 41 AS (org.nr. 915 419 054)