Veidekke Eiendom AS / Nedre Romerrike AS – Nittedalsgaten 33 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boligbygging,  eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Eiendom (org.nr. 936946348) overtar 50% av aksjene i Nitedalsgaten 33 (org.nr. 914491800) fra Nedre Romerike AS (org.nr. 997915569)