Veidekke Entreprenør AS – Constructa Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggentreprenør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.08.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290) erverver 100 % av aksjene i Constructa Entreprenør AS (org.nr. 990 702 411)