Veidekke Entreprenør AS – Grande Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konstruksjon og bygging av bolig- og næringsbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290) erverver 80 % av aksjene i Grande Entreprenør AS (org.nr. 912 051 625)