Veidekke Entreprenør AS – Hallingdal Bergboring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fundamentering og brønnboring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290) øker sin eierandel i Hallingdal Bergboring AS (org.nr. 993 130 931) til 87,5 % og overta dermed kontroll over Hallingdal Bergboring AS.