Veidekke Entreprenør AS – Hande AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Håndverkstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org.nr.984024290) erverver kontroll over Hande AS (org.nr. 914077230)