Veidekke Entreprenør AS – Haugerud Vikeby AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og anleggsarbeid

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.02.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org.nr. 984 024 290) erverver 100 % av aksjene i Haugerud Vikeby AS (org.nr. 976 785 495)