Veidekke Entreprenør AS – Reinertsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org. nr. 984024290) erverver eiendelene og de ansatte omfattet av den landbaserte entreprisevirksomheten i Reinertsen AS (org. nr. 976810015)