Veidekke Industri AS – Skedsmo Pukkverk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pukkverkdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.07.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Industri AS (org. nr. 913536770) erverver 100 % av aksjene i Skedsmo Pukkverk AS (org. nr. 959599327)