Velle Utvikling AS – Haukerød Auto Senter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bensinstasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.04.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Velle Utvikling AS (org. nr. 918189432) erverver 100 % av aksjene i Haukerød Auto Senter AS (org. nr. 982744334)