Ventelo Bedrift AS – LOG-Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltelefonitjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ventelo Bedrift AS (org. nr. 890164072) erverver kontroll i LOG-Gruppen AS