Ventelo Invest 2 AS – Catch Communications ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: telefoni-, mobil- og internettmarkedene

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ventelo Invest 2 AS (org.nr. 988 161 438), kjøp av aksjer i Catch Communications ASA (org.nr. 975 992 926).Meldt til Konkurransetilsynet