Ventelo Norge AS – AXITI ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for fasttelefoni, mobiltelefoni og Internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ventelo Norge AS (org.nr. 976 908 066), kjøp av 66,3 prosent av aksjene i AXITI ASA (org.nr. 979 650 116).Meldt til Konkurransetilsynet