Ventelo Norge AS – Port It ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: grossistmarkedet innenfor fasttelefoni

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ventelo Norge AS (org.nr. 976 908 066), kjøp av deler av Port It ASA (org.nr. 980 187 616).Meldt til Konkurransetilsynet