Ventistål AS – Thermo Control AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjølesystemer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Ventistål AS (org.nr 876 859 122) erverver 50,1 % av aksjene i Thermo Control AS (org.nr. 979 439 334)