Ventistål AS – Ventistål Sør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for blikkenslagertjenester og ventilasjonsgrossister

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ventistål AS (org.nr. 876 859 122), oppkjøp av Ventistål Sør AS (org.nr. 964 849 099).Meldt til Konkurransetilsynet