Verdane Capital Fund VI K/S – Industriverktøy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Industriverktøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Verdane Capital Fund VI K/S ( org.nr. 29808767,DK) erverver 67,1 % av aksjene i Industriverktøy AS (org. nr. 912968618).