Verdane Capital IX (D) AB / Verdane Capital IX (E) AB – Sunkost AS / O. Mustad & Søn AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Helsekost og produksjon og salg av fiskekroker og øvrige produkter relatert til krokfiske

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.04.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Verdane Capital IX (D) AB (org.nr. 559059-9931 Sverige) og Verdane Capital IX (E) AB (org.nr. 559059-9949 Sverige) har inngått avtale om investering og utstedelse av nye aksjer i Sunkost AS (org.nr. 959 847 789) og kjøp av aksjer i O. Mustad & Søn AS (org.nr. 985 933 197)