Verdane Idun I (D) AB / Verdane Idun I (E) AB – Release AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tilbehør til mobiltelefoner og nettbrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Verdane Idun I (D) AB (org.nr. 559316-2141 Sverige) og Verdane Idun I (E) AB (org.nr. 559316-2109 Sverige) erverver kontroll i Release AS (org.nr. 920 502 873)