Verdipapirsentralen Holding ASA – Manamind AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Oppkjøpet medfører at oppkjøperen utvider sitt tilbud til å også omfatte web-baserte løsninger (programvare og konsulenttjenester) for verdipapirmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Verdipapirsentralen Holding ASA (org.nr. 985 140 464), oppkjøp av Manamind AS (org.nr. 883 262 492).Meldt til Konkurransetilsynet