Verdipapirsentralen Holding ASA – NOS Clearing ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: finansiell clearing-virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Verdipapirsentralen Holding ASA (org.nr. 985 140 464), oppkjøp av den finansielle clearing-virksomheten i NOS Clearing ASA (org.nr. 981 119 487).Meldt til Konkurransetilsynet