Verisure Holding AS – Lyse Alarm AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Alarmtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Verisure Holding AS (Org.nr. 997 434 366) erverver samtlige aksjer i  Lyse Alarm AS (Org.nr. 816 122 872)