Verket Mat AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Verket Mat AS (org.nr. 988 495 743), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Stovner.Meldt til Konkurransetilsynet