Vestbo Eiendomsutvikling AS / Coop Hordaland Eiendom AS – Kvassnesvegen Utvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vestbo Eiendomsutvikling AS (org.nr. 932 205 807) / Coop Hordaland Eiendom AS (org.nr. 917 853 908) erverver 50 % hver av aksjene i Kvassnesvegen Utvikling AS (org.nr. 990 585 210)