Vestdrill Holding AS – Falcon Ocean AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulentselskap med hovedkompetanse innen boring, brønn, intervensjon og komplettering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vestdrill Holding AS (org. nr. 991977651) erverver 100 % av aksjene i Falcon Ocean AS (org. nr. 986243461)