Vestdrill Holding AS – Vestdrill AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulent- og rådgivende ingeniørtjenester til olje og offshoresektoren 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vestdrill Holding AS (under stiftelse) erverver 100 % av aksjene i  Vestdrill AS (org. nr. 963653484)