Vestfold Plastindustri AS – Bokn Plast AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sirkulære tanker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Vestfold Plastindustri AS (org. nr. 919700483) kjøper opp Bokn Plast AS (org. nr. 945883561)