Veststar AS – Eidane Smolt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: smoltproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Veststar AS (org.nr. 886 813 082), oppkjøp av Eidane Smolt AS (org.nr. 964 830 355).Meldt til Konkurransetilsynet