Vetco Gray Scandinavia AS – Advantec AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr og tjenester for subsea olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.10.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Vetco Gray Scandinavia AS (org.nr. 990441545) erverver enekontroll over Advantec AS (org.nr. 887471282)